#Server 1 #Server 2
30
Bấm play đợi vài giây để tải phim.Chọn Server Dự Phòng #2,#3 Nếu Không Xem Được

Chúng tôi gọi nó là chất địt nàng thơm của diễn viên gái ngon thiên thần Nhưng hôm nay hắn không giống bình thường, chẳng những kiên nhẫn nghe, còn thỉnh thoảng cười gật đầu, để cho hắn tiếp tục nói. Bài phát biểu của đồng chí Ke Zhishen nói riêng là vô nghĩa Nó khá sâu sắc, có sức thuyết phục, có tỷ lệ phần trăm, Có số liệu, không giống như một số các đồng chí của chúng ta, những người nói chuyện không đối không và không thể có ý tưởng. Mọi người nên giao tiếp nhiều hơn, học hỏi từ những điểm mạnh của nhau và cùng nhau tiến lên. Trong bước tiếp theo, công việc của chúng tôi chủ yếu sẽ phù hợp với lãnh đạo của công ty.